Programa d'ajuda a l'elaboració del LLIBRE DE L'EDIFICI existent per a la rehabilitació i a la redacció de projectes de rehabilitació

L'objecte d'aquest programa és l'impuls a la implantació i generalització del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació mitjançant una subvenció que cobreix part de les despeses d'honoraris professionals per a la seva emissió, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis, d'acord amb els límits establerts, amb el propòsit d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat als edificis, la qual permeti assolir els objectius europeus i impulsi l'activitat d'aquest sector en el mig i llarg termini.

Preguntes freqüents

A continuació les respostes a les preguntes més freqüents sobre la convocatòria d'ajuts LLIBRE DE L'EDIFICI: