Comunicats

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, suspenia els termes i els terminis per a la tramitació dels procediments administratius, així com els terminis relatius a la prescripció i a la caducitat.