Accessos directes:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Cercador global de CMH

Què és el Consorci?

El Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és un ens públic associatiu, constituït per la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

El Consorci Metropolità de l'Habitatge actua en el territori metropolità. Té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins.

Estatuts