Oferta pública d'ocupació

Anuncis de processos públics de selecció per a la provisió de llocs de treball.

A continuació trobareu la informació relativa als processos de selecció actius. Podeu presentar la vostra sol·licitud degudament complimentada i la documentació requerida per registre electrònic, mitjançant la instància genèrica del Consorci.

Oferta pública d'estabilització (OPE)