Avís legal

Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
CIF - Q0801526E
Carrer 60, núm. 19, Edifici E, planta 6a - Zona Franca - 08040, Barcelona
Tel: 93 506 95 35 · e-mail: cmh@amb.cat

L'usuari manifesta haver llegit i acceptar expressament el present avís legal a l'utilitzar i registrar-se a la pàgina web del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o als serveis que s'ofereixen.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual d'aquest portal d'Internet, el seu disseny gràfic i els codis que conté, són titularitat del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a no ser que s'indiqui una titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres, tret que sigui per a un ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o d'aquell que en sigui titular. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol mena continguts al portal estan protegits per llei.

A més, la informació a la qual es pot accedir a través del portal, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra naturalesa.

Continguts

El Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu portal o en la seva configuració o presentació.

El Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona no garanteix la inexistència d'errors en l'accés al portal, en el seu contingut, ni tampoc que aquests continguts siguin oportunament actualitzats, encara que farà els esforços necessaris per evitar errors i, si s'escau, reparar-los o actualitzar-los al més aviat possible.

Tant l'accés al portal, com l'ús que pugui fer-se de la informació que conté són responsabilitat exclusiva de qui ho duu a terme. El Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús d'informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals a les quals hagi de sotmetre's l'estricte exercici de les seves competències.

El Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços hipertextuals de tercers als quals es fa referència en el portal.
El Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona no és responsable de l'ús que facin els usuaris i/o  tercers de la informació continguda en aquest portal d'Internet.

En el cas de que es subministri un identificador o una contrasenya per accedir als continguts i serveis d'aquesta web, l'usuari s'obliga a mantenir-los en secret i a fer un bon ús; responsabilitzant-se de la utilització que en facin terceres persones en cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si s'escau, a les responsabilitats que es derivin de l'exercici esmentat. 

Política de privacitat

El Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en tant que Responsable del tractament de les dades recollides a aquest web li informa que els tractaments que realitza són:

Tractament Per a què farem servir les seves dades Quant de temps conservarem les seves dades
Ajuts i subvencions d'habitatge Tractarem les seves dades per a la gestió dels serveis i tràmits que realitzi. Les seves dades podran ser cedides a terceres administracions segons les necessitats del servei i d'acord amb la legislació. Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, que es conservaran al registre d'expedients per a garantir el compliment de les competències i responsabilitat de la entitat.
Correu de contacte Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l'entitat.

El detall i informació precisa dels tractaments de dades personals que portem a terme el pot consultar al Registre d'Activitats de Tractament del Consorci.

Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució dels serveis que ens ha demanat i l'aplicació de les competències pròpies del  Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per dur a terme les activitats i serveis del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona fem ús de serveis (hostatges del web, etc.) que són lliurats per empreses i altres administracions públiques dedicades a aquest fi. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

En qualsevol moment pot sol•licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades.

Si desitja obtenir més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió , oposició, portabilitat o limitació de les dades en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o bé enviant un correu electrònic a cmh@amb.cat o davant el Delegat de Protecció de Dades del Consorci: dpd@amb.cat

Si vostè considera que el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) http://apdcat.gencat.cat/ca/inici