Programa d'ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell d'EDIFICI

L'objecte d'aquest programa és el finançament d'obres o actuacions en edificis d'ús principalment residencial, que obtinguin una millora acreditada de l'eficiència energètica, especialment en l'envolupant dels edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent els seus habitatges, i en els habitatges unifamiliars. Resten exclosos els habitatges d'ús turístic.

Preguntes freqüents

A continuació les respostes a les preguntes més freqüents sobre la convocatòria d'ajuts EDIFICI:

Destacats