Programa d'IMPULS a la tasca de gestió d'obres de rehabilitació

L'objecte d'aquest programa és fomentar l'impuls en la gestió de l'activitat rehabilitadora, mitjançant una subvenció que cobreix part de les despeses d'honoraris professionals dels administradors de finques, en la seva intermediació i gestió per a la tramitació de subvencions del Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de BARRI.