Accessos directes:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Cercador global de CMH

Programa d'Adequació d'Habitatges 2021

Aquest Programa té per objecte fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació d'habitatges privats existents a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb la finalitat de fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, per tal d'incidir en la qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions d'habitabilitat i la millora del paisatge urbà.

Estat actual de les bases: aprovat definitivament.

Document en exposició pública:
Bases reguladores adequació d'habitatges 2021
Convocatòria adequació d'habitatges 2021