Objectius i funcions

El Consorci Metropolità de l'Habitatge, té per objectiu general coordinar i impulsar les polítiques d'habitatge en l'àmbit dels municipis integrats a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), així com generalitzar l'accés de tota la ciutadania de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a totes les polítiques i accions de suport en l'àmbit de l'habitatge, el CMH desenvolupa les funcions, activitats i serveis en matèria d'habitatge, que la normativa vigent atribueix als organismes consorciats, com són la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

El Consorci fomenta i dóna suport tant a les Oficines Locals d'Habitatge (OLH) com a les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) dels municipis de l'àrea metropolitana, per tal que totes les polítiques, activitats i serveis en matèria d'habitatge arribin a tota la ciutadania.

El Consorci Metropolità de l'Habitatge desenvolupa conjuntament amb els municipis, un model integral metropolità de l'habitatge de foment i suport a la rehabilitació.

El Consorci impulsa i introdueix els mecanismes administratius i tècnics que faciliten al màxim els tràmits dels ciutadans. D'aquesta manera es generalitza l'accés, de la manera més eficient possible i en igualtat de condicions per a tota la ciutadania de l'àrea metropolitana de Barcelona, a totes les polítiques i accions de suport en l'àmbit de la rehabilitació de l'habitatge a l'àrea metropolitana de Barcelona.