Actuacions de Rehabilitació Edificatòria (ARE)

    
        Imatge
    
        Autor: Francisco Urrutia

 

 

 

    El Consorci com a administració actuant, té competència per a declarar les Àrees de Conservació i Rehabilitació (ACR) i, a la vegada, és competent per aprovar les Actuacions de Rehabilitació Edificatòria (ARE) específiques que han de materialitzar les obres de conservació i rehabilitació en els edificis inclosos dins les Àrees de Conservació i Rehabilitació.
    
    En aquest espai trobareu la documentació relativa a l'aprovació de les ARE.

Àrees de Rehabilitació Edificatòria aprovades (ARE)

Projectes de Reparcel·lació (REP)