Accessos directes:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Cercador global de CMH

Transparència

En compliment de l'article 5 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona facilita a les persones el coneixement de la informació pública, a través del Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya i del Portal que ha posat en marxa l'Agència de transparència de l'AMB, on s'inclouen totes les dades i les webs relatives a les seves entitats vinculades, com és el cas del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Portal transparència Generalitat de Catalunya
Portal transparència AMB


Organització del Consorci
          Estatuts Consorci
          Descripció de l'organització del Consorci

Gestió econòmica i comptable
          Pressupost 2015
          Pressupost 2016
          Pressupost 2017

Memòries
          Memòria 2015
          Memòria 2016

Contractes
          Registre Públic de Contractes

Convenis
          Consorci - Generalitat | Transferències corrents 2015
          Consorci - Generalitat | Transferències corrents 2016
          Consorci - Generalitat | Transferències corrents 2017
          Consorci - Entitat col·laboradora | Informes d'Idoneïtat
          Consorci - AMB - AHC | Gestió de subvencions del Programa de foment de la rehabilitació edificatòria 2015
          Consorci - AMB - AHC | Gestió de subvencions del Programa de foment de la rehabilitació edificatòria 2016
          Consorci - AHC | Gestió de subvencions del Programa de foment de la rehabilitació edificatòria 2017
          Consorci - AMB | Implementació de mesures preventives d'estalvi energètic
          Consorci - ATC | Homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs

Convocatòries
          Base de Datos Nacional de Subvenciones - Convocatòries
          Base de Datos Nacional de Subvenciones - Subvencions concedides
          Ajuts per a la rehabilitació 2015
          Ajuts per a la rehabilitació 2016
          Ajuts per a la millora de l'accessibilitat 2017
          Ajuts per a l'adequació i millora de l'habitabilitat 2017

Informes
          Dades semestrals sobre l'habitatge