Accesos directos:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Buscador global del CMH

Comunicats

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, suspenia els termes i els terminis per a la tramitació dels procediments administratius, així com els terminis relatius a la prescripció i a la caducitat.

En virtut de l'establert a l'article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma, a partir de l'1 de juny s'aixeca la suspensió dels terminis administratius decretada mitjançant el Reial Decret 463/2020.


ALTRES:

27.07.2021 Aprovacio inicial ACR1 Cornellà de Llobregat
20.07.2021 Aprovacio inicial ACR1 Santa Coloma de Gramenet
14.06.2021 Comunicat facturació
14.06.2021 Clàusules Generals d'Execució
13.01.2021 Fitxa d'acreditació financera creditor (CAT)

13.01.2021 Ficha de acreditación financiera creditor (ESP)
13.01.2021 Fitxa d'acreditació financera (CAT / ENG)