Accessos directes:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Cercador global de CMH

Excel d'ajuda - Convocatòria Projectes 2020

Posem a la vostra disposició aquesta taula Excel, com a suport per al càlcul dels imports que haurà de pagar cada propietari, en funció dels costos i del seu coeficient de participació.