Accessos directes:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Cercador global de CMH

Informes Semestrals

Dades semestrals sobre l'evolució de la demanda d'habitatge, edificació residencial, finançament, preus, dificultats de la població i polítiques públiques.

L'any 2017 es crea l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (OHB), instrument d'àmbit supramunicipal encapçalat per diverses administracions capaç de tenir una mirada holística sobre l'habitatge, aportant la informació i eines necessàries per avaluar i dissenyar les polítiques públiques a encarar en aquesta matèria en l'àmbit metropolità de Barcelona:

Web Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona

Els informes d'anys anteriors, des de 2009 fins a 2016, es mostren a continuació:

Informes

Annexes de dades