Actuacions de Rehabilitació Edificatòria (ARE)

Imatge
Autor: Francisco Urrutia

El Consorci com a administració actuant, té competència per a declarar les Àrees de Conservació i Rehabilitació (ACR) i, a la vegada, és competent per aprovar les Actuacions de Rehabilitació Edificatòria (ARE) específiques que han de materialitzar les obres de conservació i rehabilitació en els edificis inclosos dins les Àrees de Conservació i Rehabilitació.

En aquest espai trobareu la documentació relativa a l'aprovació de les ARE.