Accesos directos:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Buscador global del CMH

Programa d'Adequació d'Habitatges 2020

Aquest Programa té per objecte fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació d'habitatges privats existents a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb la finalitat de fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, per tal d'incidir en la qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions d'habitabilitat i la millora del paisatge urbà.

Estat actual de les bases: aprovació inicial, en període d'exposició pública fins el 26 d'octubre (exclòs).

A partir de l'aprovació definitiva, es podrà publicar la convocatòria corresponent (actualment sense previsió temporal). 

Document en exposició pública:
Bases reguladores adequació d'habitatges 2020